ተግባርና ኃላፊነት

  • የደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ዝርያ ወይም የዘር ናሙና መሰብሰብ፤
  • የደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ዝርያ ወይም የዘር ናሙናን በኢዘቦታ ማለትም ከተጥሮ ቦታቸዉ ዉጪ( Ex-situ conservation) በቀዝቃዛ ጂን ባንክ፤ በመስክ ጂን ባንክና በዕፅዋት አፀድ ማንበር፤
  • የደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ናሙና የባህሪ ትንተና ማካሄድ
  • ከተፈጥሮ ቦታቸው የጠፉ የደን ዕፅዋት ዝርያዎችን መልሶ መተካት፡፡
  • የደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ናሙናዎችን ለልማትና ለምርምር ማሰራጨት፤
  • ለብዘሀ ሕይወት ማንበርና ዘለቄታዊ አጠቃቀም ዕገዛ የሚያደርጉ በደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ብዝሀ ሕይወት እና ተያያዥ የማህበረሰብ እዉቀት ላይ የምርምር ስራዎችን ማካሄድ
  • የመስክ ጅን ባንክና ዕፅዋት አፀድ ማቋቋም፤

የምንሰጣቸው አገልግሎቶች

  • የደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋት ናሙናዎችን ለልማትና ለምርምር ማሰራጨት፤
  • በዕፅዋት ቤተ መዘክር፣ በጅን ባንክና በዕፅዋት አፀድ ትምህርታዊና የመዝናኛ የጉብኝት አገልግሎት መስጠት፤
  • በብዝሀ ሕይወት ማንበርና ዘለቄታዊ አጠቃቀም ዙሪያ የማማከር አገልግሎት መስጠት
  • በዕፅዋት ቤተመዘክር ዕፅዋትን በሳይንሳዊ ስያሜ የመለየት አገልግሎት፡፡

መገልገያዎች

  • የቀዝቃዛ ክፍል አገልግሎት መስጠት
  • የዘር አበቃቀል የላቦራቶሪ ሙከራ
  • የዕጽዋት አገልግሎት

በመከናወን ላይ ያሉ የምርምር ስራዎች፡-

  • በደንና ግጦሽ መሬት ዕፅዋትና ስርዓተ ምህዳር ላይ ምርምር ማካሄድ፤
  • የደንና መኖ ዕጽዋት የክምችት ባህሪ በጥናት የመለየት ስራ፤
  • ለማንበር ዕገዛ የሚያደርጉ የደንና ግጦሽ መሬት ብዝሀ ሕይወት ላይ አሰሳና ቅኝትና የባህሪ ትንተና ላይ የምርምር ስራ ማካሄድ፤