ዋና ዋና ተግባራትና ኃላፊነቶች

 • የአገሪቱን ደቂቅ አካላት ብዝሃሕይወት እና ተያያዥ የማህበረሰብ ዕውቀቶችን ጥበቃ፣ ዘለቄታዊ አጠቃቀም ፍትሃዊና ሚዛናዊ ጥቅም ተጋሪነትን የሚመለከቱ የፖሊሲ እና የህግ ሃሣቦችን ማመንጨት እና ሲፈቀዱ ስራ ላይ ማዋል እንዲሁም መዋላቸውን መከታተል፡፡
 • የአገሪቱ የደቂቅ አካላት ጄኔቲክ ሃብት ተለያይነት እና ስርጭት መቃኘት እና መዳሰስ፤
 • የባክቴሪያና የፈንገስ ብዝሀ ሕይወት ተለያይነት ስርጭት ጥናት፣የባህር ትንተና ጥናት እና ተያያዥ የማሕበረሰብ እውቀቶች ጥናት ውጤቶችን በማሳተም ተደራሽ ማድረግ
 • የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት ጥበቃ እና ዘለቄታዊ አጠቃቀምን የሚያረጋግጡ የምርምር ስራዎችን ማካሄድ፤
 • የአገሪቱን የደቂቅ አካላት ብዝሃሕይወት የሚገኙባቸው ቁልፍ ቦታዎችን በመቃኘት፣ በመዳሰስ እና በማጥናት ሥርዓተ ምህዳርን መሠረት ያደረገ የአጠባበቅ ዘዴን በመከተል በዘቦታ መጠበቅ ወይም የሚጠበቅበትን ሁኔታ ማመቻቸት፡፡
 • በደቂቅ አካላት ብዘሃሕይወት ጥበቃ እና ዘለቄታዊ አጠቃቀም ላይ ለሚሠሩ ባለድርሻ አካላትን አቅም ለመገንባት የስራ መመሪያዎችን እና ማኑዋሎችን አዘጋጅቶ መስጠት፤ ስልጠናዎችን፣ ሌሎች የቴክኒክ ድጋፎችን መስጠት እና አተገባበሩንም መከታተል፤
 • የሀገሪቱን የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት መረጃዎችን የሚጠበቁበት እና ጥቅም ላይ የሚውሉበት ሥርዓት መዘርጋት፤
 • በህብረተሠብ ዘንድ ስለደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት ሃብት ጥበቃ፣ ዘለቄታዊ አጠቃቀም እንዲሁም አርክቦት እና ጥቅም ተጋሪነት ተገቢውን ግንዛቤ እንዲሰርፅ በመገናኛ ብዙኃን፣ ከትምህርት ተቋም እና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በመተባበር የአህዝቦት ተግባራትን ማከናወን፤
 • ብሔራዊ የደቂቅ አካላት ክምችት ማዕከል ማቋቋም እና ማስተዳደር
 • የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት ሃብት እና የማህበረሰብ ዕውቀቶችን ጥበቃ፣ ዘለቄታዊ አጠቃቀም እና አርክቦት እና ጥቅም ተጋሪነትን በተመለከተ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር መተባበር፣ መስራት ፤
 • የደቂት አካላት ብዝሃ ሕይወት ምርምር መረጃዎችን አጠናቅሮ በማሳተም ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ፡፡

ሀ. የባክቴሪያና ፈንገስ ብዝሀ ሕይወት ኬዝ ቲም

የኬዝ ቲሙ ተግባርና ኃላፊነቶች

 • ከተለያዩ ስርዓተ ምህዳር ናሙናዎችን መሰብሰብ
 • ከሚሰበሰበዉ ናሙና የባክቴሪያ እና የፈንገስ ተለይዎችን ነጥሎ ማሳደግ እና ባህሪያቸውን መተንተን እንዲሁም የጠቀሜታ ባህሪያቸውን መለየት
 • የጠቀሜታ ባህሪ ለታወቀላቸው የባክቴሪያ እና የፈንገስ ተለይዎችን በባዮኬሚካላዊ ልየታ ዘዴ በዝርያ/አይነቴ ደረጃ መለየት
 • የተለዩትን የባክቴሪያ እና የፈንገስ ዝርያዎችና አይነቴዎችን በኢዘቦታ ማንበር
 • ከባክቴሪያና ፈንገስ ብዝሀ ሕይወት ጋር ተያያዥነት ያላቸዉን የማሕበረሰብ እውቀቶችን ማጥናት
 • ለተነበሩት የባክቴሪያ እና የፈንገስ ዝርያዎች/ዓይነቴዎች እድሳት ማድረግ

በኬዝቲሙ የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • የባክቴሪያ እና የፈንገስ ብዝሀ ሕይወትን ነጥሎ ለማሳደግ፣ በዝርያ/በዓይነቴ ደረጃ ለመለየት እና ለመጠበቅ የሚገለግሉ ቴክኒኮች ዙሪያ ስልጠና መስጠት
 • ለምግብነት እና ለዘር የሚያገለግሉ የእንጉዳይ አመራረት ላይ ስልጠና መስጠት

የቤተ-ሙከራ መገልገያዎች

ደቂቅ አካላትን ነጥሎ ለማሳደግ፣ ባሕሪያቸውን ለመገምገም እና ለመለየት

 • ላሚናር ፍሎ ሁድ
 • ኢንኩቤተር
 • የተለያዩ ማይክሮስኮፖች
 • አውቶክሌቭ እና ድራይ ኦቭን
 • ማቀዝቀዣዎች
 • ዲስትለር

የደቂቅ አካላትን ባዮኬሚካል ተግባራት ትንተና የቤተ-ሙከራ መገልገያዎች

 • ተርቢዶ ሜትር
 • ስፕክትሮፎቶ ሜትር
 • ማይክሮ ሰቴሽን
 • ኦምኒሎግ / ባዮሎግ ሲስተም

ለ. የማይክሮ አልጌ ብዝሀ ሕይወት ኬዝ ቲም

የኬዝ ቲሙ ተግባርና ኃላፊነቶች

 • ከተለያዩ አካባቢዎች ናሙና መሰብሰብ
 • የማይክሮአልጌ ዝርያዎች ወይም ጀነሪዎችን መነጠልና መለየት
 • የማይክሮ አልጌ ጀነቲክ ሀብቶችን መጠበቅና ማንዘር

በኬዝቲሙ የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • የተለዩና ባህሪያቸው የተተነተኑ የማይክሮ አልጌ ዝርያዎችን ለስርጭት ማዘጋጀት
 • ግንዛቤ ማሳደግ

መገልገያዎች

 • ኮምፓውንድ ማክሮስኮፕ
 • ሸከር ኢንኩቤተር
 • ኤሬተር

ሐ. የደቂቅ አካላት የሞሎኪውላር ባህሪ ትንተና እና ጅንባንክ ኬዝቲም ተግባርና ሃላፊነቶች

የኬዝ ቲሙ ተግባርና ኃላፊነቶች

 • ሰው ሰራሽ ሚዲያ ላይ ሊያድጉ የሚችሉ ደቂቅ አካላትን በሞሌኪዩላር ዘዴ በዝርያ መለየት
 • የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት ሞሌኪዩላርዊ / ማክሮ እና ማክሮ-ሞለኪውል ለመመስረት እና ባህሪ መተንተን
 • በሜታጅኖሚክስ የታገዘ የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይቀት ተለያይነትና ስርጭትን ማጥናት
 • በጅን ባንክ የተነበሩ የደቂቅ አካላት ብዝሃ ሕይወት ሃብቶችን መጠበቅ

በኬዝ-ቲሙ የሚሰጡ አገልግሎቶች

 • ለምርምር አላማ የሚጠየቁ የተጠበቁ የደቂቅ አካላት ዝርያዎችን ቅጅዎች መስጠት፤
 • በምርምርና በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተለይተው የሚታወቁ የደቂቅ አካላት ዝርያዎችን መሰብሰብና መጠበቅ፤
 • ለተግባር ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተመድበው ለምመጡት የመጀመሪያ ድግሪ ተማሪዎች የቴክኒክ እጋዘ ማድረግ፣
 • ግንዛቤ ማሳደግ

መገልገያዎች

 • የተለያዩ እጅግ በጣም ዝቅተኛ ማቀዝቀዣዎች (እስከ -80oC)
 • ኢሉሚና ማይሴክ ሲስተም
 • እስፔክትሮሜትር

ምርምሮች

1. በሒደት ላይ ያሉ የምርምር ስራዎች

 • Isolation, screening and characterization of bacterial biocontrol agents against soil borne fungal pathogens of major pulse crops in Ethiopia
 • Screening, in-vitro evaluation and identification of extracellular polysaccharide producing bacteria
 • Isolation and Identification of Fungal Species for Development of Efficient Chitosan Product
 • Characterization of Organic acid producing microbes.
 • Isolations of acid producing microbes from plantation and natural forest soil sample.
 • Identification of active biomolecule producing microbial species associated with medicinal plants.
 • Identification of Actinomycets species from different environments assessed by active biomolecule production.
 • Identification of different enzyme (Type II Restriction enzyme; cellulose; amylase; protease; pectinase; kitanse) producing Microbial species.
 • Evaluation of the correlation between the microbial communities and plant communities in the bale mountain.
 • Microbial Community study between Eucalyptus plantation and natural forest
 • Identification of industrially important Microbial community from sample collected from alkaline water.
 • Evaluation of the toxic effects of Spirulina Isolated from Lake Chitu , Ethiopia
 • Spatial and Temporal Microalgae Diversity in Lake Tana, Zengena, Hayq, Hardibu, Maybar, Wonchi and Dendi

2. የተጠናቀቁ የምርምር ውጤቶች

     የምርምር ህትመቶች

 1. Befekadu Teshome. (2020). Diversity of Exopolysaccharide Producing Bacteria and Applications of Exopolysaccharides. IJMR11(3): 132-140.
 2. Befekadu Teshome, Abatineh E. and Ayinalem E. (2019). The Role of Traditional Practice of Cereal-Legume Cropping Systems in the Improvement of Soil Fertility            by Enhancing Soil Microbes in Tigray, Ethiopia. JAFMR2(6): 221-226.   
 3. Befekadu Teshome, Ayinalem E., Wassie M. and Tefera (2019). Traditional Knowledge of Milk Production, Processing and Utilization in Borana Zone,            Ethiopia.  World Journal of Dairy & Food Sciences. 14(2): 210-22.
 4. Befekadu Teshome, Abatineh E and Ayinalem E. (2019). In vitro Screening and Identification of P-Solubilizing Rhizobacteria Associated with Sorghum bicolor    Agri Res & Tech: Open Access J20(2): 556122. 
 5. Tewodros Abebe, Teshome B., Abatineh E. and Yimama A. (2019). Chemical Composition, Antimicrobial Activity and Antioxidant Property of Essential Oil     Extracted from Artemisia absinthium (Ariti). Clin Biot and Mic. 4(1): 11-21
 6. Befekadu Teshome, Wassie M. and Abatineh E (2018). The Traditional Practice of Farmers’ Legume-Cereal Cropping System and the Role of Microbes for Soil     Fertility Improvement in North Shoa, Ethiopia. Agri Res & Tech: Open Access J13(4): 555891. 
 7. Befekadu Teshome and Gebre-selassie S. (2017). Bacterial Etiologies of Community-       Acquired Pneumonia in Children and Their Antimicrobial Susceptibility    Clinical Biotechnology and Microbiology. 1(4): 172-185.
 8. Befekadu Teshome and Gebre-selassie S. (2017). The value of sputum Gram stains in the diagnosis of childhood community acquired pneumonia. J. Curr. Trend.    Pharmacobiol. Med. Sci. 2(1): 6-15.
 9. Befekadu Teshome, Wassie M and Abatineh E. (2017). Isolation, Screening and Biochemical Characterization of Phosphate Solubilizing Rhizobacteria          Associated with Coffea arabica J Fertil Pestic. 8(3): 188.   
 10. Befekadu Teshome, Tefera G, Belete B and Mekuria A. (2016). Prevalence and antimicrobial susceptibility pattern of Staphylococcus aureus from raw camel and             goat milk from Somali region of Ethiopia. AJMR. 10(28): 1066-1071.
 11. Befekadu Teshome and Tefera G. (2016). Isolation and Identification of Lactic Acid Bacteria from Cow Milk using Biolog Microbial Identification System. J. of         Mod.Chem. and Apll. Sci. 3(3): 412-420.
 12. Befekadu Teshome. (2016). Microbes as biological weapons-a review. J. of Mod. Chem. And Apll. Sci. 3(1): 323-325.
 13. Birhanu Gizaw, Tsegay Z., Tefera G., Teshome B., Tilahun. B. (2016). Fermenter yeast identified from Ensete ventricosum product: kocho and bulla collected from     Angacha district. Int. Curr. Trend. Pharmacobiol. Med. Sci. 1(4): 18-23.
 14. Befekadu Teshome. (2012). Status of Microbial Culture Collection at Institute of Biodiversity Conservation, Ethiopia. BIODIVERSITY NEWSLETTER 1(2)
 15. Zerihun et al (2016). Growing of oyster mushrooms using agricultural residues at Ethiopian Biodiversity Institute Addis Ababa, Ethiopia. Acad. J. Microbiol. Res. 3(1): 014-021.
 16. Zerihun Tsegaye and Genene Tefera (2017). Cultivation of Oyster Mushroom (Pleurotusostreatus Kumm, 1871) using AgroIndustrial Residues. J Appl Microb Res. 1(1):1-6
 17. Birhanu et al (2015). Cultivation and yield performance of Pholiota species on different agro industrial wastes J.Food. Res. 3(3): 032-042
 18. Birhanu et al (2018) Traditional knowledge on mushroom consumption habits of Amhara region in four selected districts; – Mecha, Fogera, Bahir Dar zuria and Academia Journal of Food Research 6(2): 021-030, 2018
 19. Zerihun et al (2018) Isolation, identification and characterization of ethanol tolerant yeast species from fruits for production of bioethanol. IJMCAS: 3(3), 437-443.
 20. Birhanu Gizaw, Zerihun Tsegay, Genene Tefera. Isolation, identification and characterization of yeast species from coffee waste collected from Sidama and       Gedio zone.J. yeast and fungal research. ISSN 2141-2413.7(6).48-53.
 21. Zerihun T, Birhanu G (2016). Community indigenous Knowledge on Enset processing and utilization practice of Gedio zone. J.biodiversity and ecological science. Vol.   5, Issue 3 ISSN: 2008-9287
 22. ዘሪሁን ፀጋዬ et al (2016). Isolation, identification and characterization of yeast species from kocho and bulla collected from Gedeo Zone, South Nation Nationality People Regional States. J. Curr. Trend. Pharmacobiol. Med. Sci1(2), 37-44.
 23. Zerihun Tsegaye, Genene Tefera, Birhanu Gizaw and Endashaw Abatneh (2018). Characterization of Yeast Species Isolated from Local Fruits used for Bakery Industrial Application. J Appl Microb Res.1(1): 1-6
 24. Birhanu Gizaw and Zerihun Tsegay (2016). Isolation, Identification and Characterization of Plastic degrader fungal Species from Municipal Solid waste.     Modern chemistry and applied science.3 (4).457-464
 25. Genene Tefera, Birhanu Gizaw, Zerihun Tsegay, Endegena Aynalem “Fungi Isolated from Municipal Solid Waste Soil and Rotten Fruit Tested for their Ability to Decolorize Anthraquinonic (Basic Blue) Dye”. Clinical Biotechnology and            Microbiology 1.2 (2017)
 26. Birhanu Gizaw et al (2018). Rhizosphere Fungi Identified from Poaceae and Cyperaceae Family Grass in North and East Showa: Ethiopia. Advance Biotech & Micro 2018, 11(4) (1-7).
 27. Birhanu G, Zerihun Tsegaye, Tefera G, Aynalem E, Wassie M, et al. (2017) Phosphate Solubilizing Fungi Isolated and Characterized from Teff Rhizosphere Soil Collected from North Showa and Gojam, Ethiopia. J Fertil Pestic 8: 180
 28. Birhanu Gizaw, Zerihun Tsegay, Genene Tefera, Endegena Aynalem, Misganaw        Wassie (2016). Farmers Traditional Knowledge on Teff (Eragrostis tef) Farming         Practice and Crop Rotation in PGP Microbes Enhancement for Soil Fertility in      West and East Gojam. J. Computational Biology and Bioinformatics4(6): 45-54
 29. Birhanu Gizaw, Zerihun Tsegay, Genene Tefera, Endegena Aynalem, and Endeshaw Abatneh (2018). Bio-priming effect of three phosphate solubilizing fungi on seed germination and seedling development of Faba Bean (Vicia faba). J Pesticides    1:1-8.
 30. Zerihun Tsegay, Fassil Assefa, GeneneTefera G, Alemu Tssfay Alemu, Birhanu Gizaw (2018) Characterization and Identification of Tef (Eragrostis tef) Seed Endophytic Bacterial Species and Evaluate their Effect on Plant Growth         J Plant Pathol Microbiol 9: 438.doi: 10.4172/2157-7471.1000438.
 31. Zerihun Tsegaye, Birhanu Gizaw, Genene Tefera, Adey Feleke, Solomon Chaniyalew, Tesfaye Alemu and Fasil Assefa (2019). Isolation and Biochemical Characterization of Plant Growth Promoting (PGP) Bacteria Colonizing the Rhizosphere of Tef Crop During the Seedling Stage. Biomed J Sci & Tech Res 14(2), 1-12
 32. Zerihun Tsegaye, Mohammed Yimam, Dagne Bekele, Solomon Chaniyalew, Fasil Assefa (2019). Characterization and Identification of Native Plant Growth-Promoting Bacteria Colonizing Tef (Eragrostis Tef) Rhizosphere During the Flowering Stage for A Production of Bio Inoculants. Biomed J Sci & Tech Res 22(2). BJSTR. MS.ID.003710.
 33. Zerihun Tsegaye, Adey Feleke, Tesfaye Alemu and Fassil Assefa (2019). Screening and biochemical identification of tef (eragrostis tef zucc.) trotter) endophytic bacterial species with plantgrowth-promoting, biotic and abiotic stress tolerance properties. JSc EUSL.10(2): 21-38
 34. Zerihun Tsegaye, Dagne Bekele, Debissa Lemessa, Solomon Chaniyalew, Adey Feleke, Tesfaye Alemu and Fassil Assefa (2020). Effect of Plant Growth-Promoting Bacteria (PGPB) and Chemical Fertilizer Co-inoculation on Teff Growth, Yield, and Grain Nutrient Uptake Under Greenhouse Condition. Research & Reviews: Journal of Microbiology and Biotechnology. 10(1):1-10.
 35. Roman Nega et al .(2018), Spatial and Temporal Variations in the Diversity of Microalgae in Lake Hawassa, Ethiopia. Int J Nutr Sci & Food Tech. 4:3, 16-23
 36. Roman Nega, Woinshet Lule, Damtew Etisa (2015). Assessment of Community Indigenous Knowledge on Traditional Use of Arthrospira/ Spirulina Species. 5(4): 1-14
 37. Woinshet LuleRoman Nega Damtew Etisa (2015). Microalgal Diversity of Middle Rift Valley Lakes (Arenguade and Killole) Oromia Region, Ethiopia. 5(4):1-7
 38. Damtew Etisa*, RomanNega andWoinshet Lule (2018). Seasonal Variation of Microalgae Diversity in Lake Abaya, Ethiopia. International Journal of Oceanography & Aquaculture.2(5):1-8.
 39. Roman Nega, Damtew Etisa and Woinshet Lule (2019). Temporal and Spatial Microalgae Diversity in Lake Bishoftu-Guda/ Babugaya, Ethiopia. Journal of Ecology & Natural Resources.4(1):1-14.
 40. Roman Nega, Woinshet Lule, Damtew Etisa, Genene Tefera, and Birhanu Gizaw (2018). Spatial and Temporal Variations in the Diversity of Microalgae in Lake Hawassa, Ethiopia. International Journal of Nutritional Science and Food Technology. 4(3):16-23.