በአርክቦት ውል የተገኘ ገንዘብ አስተዳደርና አጠቃቀም መመሪያ (የመጀመሪያ ረቂቅ) ላይ አስተያየት ስለመጠየቅ
ኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የአገልግሎት ክፍያ መመሪያ ረቂቅ ላይ አስተያየት ስለመጠየቅ
በአርክቦት ውል የተገኘ ገንዘብ አስተዳደርና አጠቃቀም መመሪያ (የመጀመሪያ ረቂቅ)
ኢትዮጵያ ብዝሀ ሕይወት ኢንስቲትዩት የአገልግሎት ክፍያ መመሪያ ረቂቅ
Access and Benefit Sharing Proclamation Ethiopia
Breeders Farmers Right
Genetic Resources Access and Benefit Sharing Regulation Ethiopia
National Policy on Biodiversity Conservation and Research
EBI Establishment Regulation
ABS Regulation Ethiopia.pdf
IBCR Establishment Proclamation